fbpx
078 6139600

Privacy statement www.vijfvinkel.nl

1. INTRODUCTIE

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens op onze website (www.vijfvinkel.nl). Hebt u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

2. TOEPASSING

Deze privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken van Vijfvinkel Trossèl Makelaars B.V. (vanaf nu Vijfvinkel Trossèl).

Bedrijfsgegevens:

Naam: Vijfvinkel Trossèl Makelaars B.V.
Adres: Vriesestraat 168, 3311 NS, Dordrecht
Telefoonnummer: 078 6139600
KvK: 23082061
Website: www.vijfvinkel.nl

De website van Vijfvinkel Trossèl (www.vijfvinkel.nl) verwerktprivacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Vijfvinkel Trossèl is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

3. PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek van Vijfvinkel Trossèl zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

4. DOELEINDEN

Vijfvinkel Trossèlverzamelt persoonsgegevens via www.vijfvinkel.nl op een aantal manieren:

 1. Via formulieren op onze website
 2. Via Google Analytics
 3. Via de Vijfvinkel Trossèl nieuwsbrief
 • FORMULIEREN

De Vijfvinkel Trossèl website is voorzien van een aantal formulieren waarin we u vragen om persoonsgegevens:

 • Contactformulier
 • Bel me terug formulier
 • Formulier woonwensen (titel: ‘ben jij ook steeds te laat voor die leuke woning’)

In het contactformulier vragen we u om:

 • Uw naam,
 • e-mailadres,
 • telefoonnummer,
 • onderwerp (van het bericht dat u ons wilt sturen),
 • een bericht.

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of een aanvraag doen voor een van onze diensten. De gegevens die we verzamelen met het contactformulier gebruiken we om uw vraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail of telefonisch.

In het bel me terug formulier vragen we u om:

 • Uw telefoonnummer,
 • uw voor- en achternaam.

Deze gegevens gebruiken we om u terug te bellen en u bij naam te kunnen noemen.

In het formulier woonwensen vragen we u om:

 • Uw voornaam,
 • achternaam,
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres,
 • specifieke woonwensen.

Met dit formulier kunt u uw woonwensen kenbaar maken. Op basis van de door u ingevulde gegevens nemen we telefonisch of per e-mail contact met u op.

De gegevens die u invoert in deze formulieren worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. Ook kunnen we aan de hand van de vragen en antwoorden onze medewerkers trainen om vragen beter te kunnen behandelen. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

 • GOOGLE ANALYTICS

De Vijfvinkel Trossèl website maakt gebruik van Google Analytics. We gebruiken deze tool om anonieme, analytische data te verzamelen van onze websitebezoekers. Deze website statistieken gebruiken we om te leren van onze websitebezoekers en daarop onze producten en diensten aan te passen. De gegevens die we verzamelen zijn anoniem, we kunnen aan de hand van de informatie niet achterhalen wie de personen achter de data zijn.

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op Google datacenters. Locaties van de datacenters: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html. Over de verwerking van deze gegevens hebben we afspraken gemaakt met Google door middel van een verwerkersovereenkomst. Google heeft geen toestemming om deze gegevens te gebruiken voor andere toepassingen. Meer over het privacy beleid van Google is hier te vinden. https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 • FACEBOOK PIXEL

De Vijfvinkel Trossèl website maakt gebruik van een Facebook Pixel, om advertenties te laten zien aan de hand van uw bezoek aan www.vijfvinkel.nl. De remarketing campagnes die we inzetten zijn bedoeld om u bewust te maken van de mogelijkheden van onze dienstverlening. De informatie over uw websitebezoek wordt verzameld door het plaatsen van een cookie van cookies van een derde partij (Google) op uw computer of andersoortig internetapparaat. Wilt u niet dat we deze gegevens van u verzamelen? Pas dan uw cookie voorkeuren aan en geef ons geen toestemming voor het plaatsen van marketingcookies.

5. VERSTREKKING AAN DERDEN

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Vijfvinkel Trossèl werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor Vijfvinkel Trossèl essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft Vijfvinkel Trossèl zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Op de Vijfvinkel Trossèl website staan links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.vijfvinkel.nl. Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

6. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wilt u iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

7. BEWAREN VAN GEGEVENS

Vijfvinkel Trossèl bewaart uw persoonsgegevens die verzameld worden via de website niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

8. BEVEILIGING

Vijfvinkel Trossèl treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van Vijfvinkel Trossèl.
 • Het personeel van Vijfvinkel Trossèl gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • Vijfvinkel Trossèl maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
 • Vijfvinkel Trossèl registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.
9. KLACHTEN

Hebt u een klacht over de manier waarop Vijfvinkel Trossèl met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.