fbpx
078 6139600

DE WONINGMARKT IN DORDRECHT

Recent maakte de NVM de landelijke woningmarktcijfers van het 4e kwartaal bekend. 2016 was een positief jaar. Verkoopprijzen en aantal woningverkopen stegen. Ook stonden woningen gemiddeld kort te koop. Zo ook in Dordrecht. De lage hypotheekrente en goede economische ontwikkelingen zijn thans positieve factoren op de woningmarkt. Zorgen zijn het teruglopende aanbod van koopwoningen (met name in de grote steden) en de beperking van de leencapaciteit. De nieuwbouw blijft achter op de vraag. NVM makelaars verwachten een landelijke stijging van het aantal verkopen van gemiddeld 10% en een prijsstijging van 3 tot 4%. Voor de Randstad voorziet een deel van de makelaars dat het aantal verkopen daar zal afnemen.

De woningmarkt in Dordrecht

In 2016 werden in Dordrecht 1615 woningen verkocht. Dat waren aanzienlijk meer huizen dan in 2015. De gemiddelde verkoopprijs steeg in Dordrecht van € 189.000,= in 2015 naar € 193.000,= in 2016. Het laatste kwartaal van 2016 lag de gemiddelde koopsom in Dordrecht op € 210.000,=, dus 10% hoger dan in 2015. Dit percentage evenaart het landelijke gemiddelde. Ook in Dordrecht stonden de huizen minder lang te koop en lag het verschil tussen de vraagprijs en koopsom gemiddeld op 4%. Ondanks gemiddelde prijsstijging van koopwoningen in Dordrecht staan de prijzen van jaren 50/60 portiekwoningen (Crabbehof, Wielwijk, Merwedepolder) nog stevig onder druk. Appartementen die in 2008 € 118.000,= kostten, leveren nu veelal hooguit prijzen op van € 90.000,=. Het aantal te koop staande woningen neemt thans ook in Dordrecht af, als deze trend zich doorzet zullen er in 2017 minder woningen worden verkocht in onze stad. Nu er weinig rendement is te halen op spaargeld en de hypotheekrente laag staat, is er meer interesse van particuliere beleggers in goedkopere koopwoningen. Zij kopen ten behoeve van verhuur en maken een mooi rendement. Met name gebeurt dit in het centrum van Dordrecht. We zien zelfs beleggers vanuit de grote steden in Dordrecht zoeken naar een aantrekkelijk beleggingsappartement in verband met de oververhitting in deze steden .

Vijfvinkel Trossèl op de Dordtse woningmarkt

Naast alle verbouw- en vernieuwingsinspanningen van ons kantoor moesten ook wij natuurlijk flink aan de bak om onze diensten te verlenen op de woningmarkt. Onze tomeloze inzet heeft ervoor gezorgd dat Vijfvinkel Trossèl het laatste kwartaal van 2016 in de top van meest verkopende makelaars staat in Dordrecht. Wij zijn nogal nuchter van aard maar in een markt met minder aanbod en dus meer concurrentie zijn wij hier natuurlijk heel blij mee. Het verschil tussen de vraagprijs en koopsom is bij de verkochte woningen van Vijfvinkel Trossèl zeer klein en gemiddeld staan onze huizen kort te koop. Ons streven is altijd een maximale prijs binnen een niet al te lange verkoopperiode. Ook verkocht Vijfvinkel Trossèl het afgelopen jaar een aantal woningen via een inschrijving. Dit betreffen huizen waar veel vraag naar is en te weinig aanbod. Zoals ook in de grote (studenten)steden werd voor meerdere woningen zelfs (ruim) meer dan de vraagprijs betaald.

Nieuwbouw in Dordrecht

Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen in Dordrecht is meer dan verdubbeld in 2016 ten opzichte van 2015. Opvallend is de hoge prijsklasse van verkochte nieuwbouwwoningen, rond de € 380.000,=. Het aanbod nieuwbouwwoningen is ook toegenomen. Behoefte is er altijd aan betaalbare gezinswoningen met tuin. Vijfvinkel Trossèl start binnenkort met de verkoop van eengezinswoningen aan de rand van Wielwijk, prijzen vanaf € 200.000,=, zie www.zuiderburg.nl.

Verhuizingen vanuit Dordrecht en naar Dordrecht

Leuke wetenswaardigheidjes!

De grootste groep t.w. 65% verhuisde in 2016 binnen de gemeente Dordrecht. 5% verhuisde van Dordrecht naar het steeds populairder wordende Rotterdam. De overige groep verruilde Dordrecht voor plaatsen als Zwijndrecht, Papenrecht, Hendrik Ido Ambacht en buiten de regio. Omgekeerd blijkt dit haast evenredig, zo kwam 5% vanuit Rotterdam naar Dordrecht.

Meer weten?

Wil je meer weten over de woningmarkt in Dordrecht, over je eigen huis of de wensen voor een nieuw huis, dan ben je van harte uitgenodigd bij Vijfvinkel Trossèl Makelaars!