078 6139600

DE WONINGMARKT IN NEDERLAND

NVM Makelaars verwachten in 2017 een toename van het aantal verkopen van gemiddeld 10%. 8% van de makelaars zin de Randstad en meer perifere gebieden zoals Zeeland, Twente en Overijssel verwacht dat het aantal transacties zal afnemen. Het afgelopen jaar stegen de verkooptransacties gemiddeld met 16%.

De meerderheid van de makelaars verwacht in 2017 een prijsstijging van circa 3 tot 4%. In 2016 stegen de prijzen met 9%.

Positieve ontwikkelingen

De lage hypotheekrente is een positieve ontwikkeling. Daarnaast zijn over het algemeen positieve economische vooruitzichten van de Nederlandse economie.

Negatieve ontwikkelingen
De stijging van de hypotheekrente en de beperking van de leencapaciteit en financierings-mogelijkheden zijn een bedreiging. In het bijzonder starters zijn hiervan de dupe. Daarbij neemt in sommige regio’s de krapte op de woningmarkt verder toe en bereikt een zorgelijk niveau, doordat het aanbod afneemt maar de vraag naar woningen aanhoudt. Hierdoor raakt de verhouding marktwaarde en verkoopprijs verder uit evenwicht en vrezen sommigen zelfs voor een bubbel. Vooral in de centra en de grote (studenten)steden moet je veel geld op tafel leggen voor relatief weinig woning.

Langlopend aanbod

Hoewel in een aantal regio’s de vraag in de bestaande bouw ruimschoots het aanbod overtreft en de doorloopsnelheid hoog is, blijft er nog steeds een deel van het woningaanbod dat al vóór 2014 te koop werd gezet en nog niet is verkocht. Bij ruim één op de vijf woningen zien makelaars als reden dat verkopers de prijs niet willen verlagen. Overige redenen zijn o.a. de kwaliteit van de woning en incourantheid.

Nieuwbouw

De nieuwbouwmarkt trekt in veel gebieden aan. De nieuwbouwmarkt heeft een wisselwerking op de markt van bestaande koopwoningen. Teveel nieuw aanbod kan de vraag in de bestaande bouw wegnemen, aan de andere kant kan nieuwbouw juist ook voor een betere doorstroming zorgen. Het merendeel van de makelaars is van mening dat de nieuwbouw de toenemende vraag niet kan bijbenen.

*Bron voorlopige NVM woningmarktcijfers 4e kwartaal 2016 .